COVID-19

Update 18/11/2020 aangaande lockdownmaatregelen in België en invloed op vastgoedsector:

Beste lezer,

Hierbij bericht vanuit het BIV op 18/11/2020:

Gisterochtend wijzigde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar standpunt betreffende de plaatsbezoeken met particulieren. Ze gaf aan dat kandidaat-kopers of huurders een woning mogen bezoeken op voorwaarde dat er zich niemand anders in het pand bevindt. De vastgoedmakelaar, verkopers, verhuurders of inwonenden moeten bij het bezoek buiten plaatsnemen. 

Bijgevolg werd ook de FAQ van de federale overheid aangepast. Consulteer de nieuwste FAQ van gisteren 17/11, 18u30 die het volgende aangeeft (zie ook p. 12). De groene passage is nieuw.

>> Mogen immo-agentschappen hun activiteiten verder zetten?

Immo-agentschappen mogen geen publiek ontvangen, tenzij in het kader van dienstverlening aan professionelen. Mensen die een woning willen huren of kopen mogen de woning enkel bezoeken als er op dat moment niemand anders in het pand aanwezig is. De makelaar, de verkopers, verhuurders of huidige bewoners, mogen dus niet bij het bezoek binnen aanwezig zijn. Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de opmaak van een plaatsbeschrijving bij de aanvang van een huurovereenkomst, blijft mogelijk.

Onze ondervoorzitter Alain Deketelaere vat het BIV-standpunt m.b.t. de wijziging als volgt samen: "Het BIV ziet het standpunt van de minister voorzichtig evolueren. Het is een stapje in de goede richting, die mogelijks nog verdere openingen kan brengen. Anderzijds hebben we toch enkele bedenkingen. Wat met het risico op schade en/of diefstal in het pand? Ook naar hygiëne toe moeten er duidelijke instructies zijn dat de kandidaat-koper of huurder niets mag aanraken in het pand, maar opnieuw is hier geen controle. Bovenal betreuren we dat de rol van de vastgoedmakelaar geminimaliseerd wordt tot die van portier die enkel maar vanop afstand zijn expertise kenbaar mag maken. Wat ons betreft is hier zeker nog verbetering mogelijk."

___

Reageer gerust als u een bezichtiging/plaatsbezoek wenst. Wij plannen dit voor u in, zodra dit weer mogelijk is voor de eigenaars (zij moeten toestemming geven dat kandidaten de woning alleen mogen betreden) en in lijn is met de wetgeving. Voor schattingen geldt hetzelfde. 

Ons kantoor werkt tijdens de lockdown ook met gesloten deuren.
Telefonisch en per mail zijn wij wel bereikbaar.

Van maandag 21 december 2020 tot en met donderdag 31 december 2020 zijn wij in kerstverlof en niet bereikbaar. 

Dank voor uw geduld en uw begrip.

 

Hartelijke groet,

Erik Schultink

't Huys Vastgoed bv